روبرت کالیر

موفقیت
مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است
که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند.

بورلی سیلز

اگر شکست بخورید
ممکن است ناامید شوید
ما اگر تلاش نکنید قطعا شکست‌ می‌خورید.

رابین شارما

پیشرفت روزانه کوچک
در طولانی مدت منجر به نتایج خیره‌ کننده خواهد شد.

اُدری هپبورن

هیچ چیز غیرممکن نیست
این کلمه خودش می‌گوید من ممکن هستم

کریس ماسگرو

بزرگترین لذت در زندگی
انجام کاری است که دیگران می گویند: تو نمی توانی!