گواهینامه ها

گواهینامه ها امروزه تنها شناسایی نیاز بازار و ارائه محصول و خدمات نمی تواند نقشی در موفقیت شرکت ها داشته باشد. بلکه در درجه اول باید محصول یا خدمتی که ارائه می شود کیفیت بالایی داشته باشد و برند آن در ذهن مشتری ماندگار شود که دریافت گواهینامه و رعایت اصول عملکردی آن می تواند نقش موثری در این پروسه داشته باشد‌. تمام شرکت ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات و محصولات به فکرارتقای کیفیت محصولات و خدمات هستند. دریافت گواهینامه ایزو در هر کار و پروژه ای لازم است چون با استاندارد سازی هزینه های تولید کاهش پیدا می کند و کیفیت محصولات و خدمات بیشتر می شود. در همین راستا مهندسین مشاور پاک آب علاوه بر دریافت گواهینامه های تخصصی و مجوزهای لازم و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور، گواهینامه های ایزو شامل: ISO 21500:2012, Integrated Management System (IMS), BS OHSAS 18001:2007, BS EN ISO 9001:2015, BS EN ISO 14001:2015, HSE Management System (HSE-MS) را دریافت نموده و خود را مکلف به رعایت مفاد آنها می داند.

گواهینامه ایزو 21500:2012

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

گواهینامه BS OHSAS 18001:2007

گواهینامه BS EN ISO 9001:2015

گواهینامه BS EN ISO 14001:2015

سیستم مدیریت ( HSE-MS )

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه عضویت