فعالیت های شرکت

مهندسی آب

مهندسی آب بخشی از مهندسی عمران است که به طور خاص بر پروژه های مبتنی بر آب تمرکز دارد و ممکن است شامل تصفیه آب، فاضلاب یا توسعه زیرساخت باشد. پروژه های آب به طور قابل توجهی قابل توجه هستند زیرا آب تمام زندگی را حفظ می کند. پیش شرط وجود انسان و پایداری کره زمین است. آب یک منبع پیچیده و همیشه در حال تغییر است زیرا تقریباً با همه چیز در جهان مرتبط است و برای توسعه اجتماعی-اقتصادی، اکوسیستم های سالم و برای بقای انسان و طبیعت حیاتی است.

جهان در مرحله ای دگرگون است، با جمعیت رو به رشد و پیری و تغییرات آب و هوایی که باید در نظر گرفته شود، بنابراین پروژه ها برای غلبه بر چالش های رو به رشد نیازمند تخصص و نوآوری هستند. این صنعت به مهندسان آب زیرک نیاز دارد تا برای این تغییرات آماده شوند و آن را کاهش دهند. بنابراین مشاغل صنعت آب مورد تقاضا هستند، و پروژه‌های متنوع و هیجان‌انگیزی برای بررسی وجود دارد که تأثیر واقعی بر آینده کره زمین خواهد داشت، اما در واقع چه چیزی را شامل می‌شود؟

کسانی که در مشاغل مهندسی آب مشغول به کار هستند، عموماً دارای شایستگی در مهندسی متداول و روش های ساخت و ساز هستند و از صنعت آب و مسائل زیست محیطی آگاهی دارند. انتخاب های شغلی زیادی با فرصت های فراوان در این عرصه وجود دارد و معمولاً مسئولیت ها از پروژه ای به پروژه دیگر متفاوت است. مهندسان آب طیف وسیعی از موضوعات مانند تصفیه آب و فاضلاب، زیرساخت های آب و سیستم های پردازش و توزیع آب را مطالعه می کنند. آنها پیامدهای زیست محیطی، تجاری، اقتصادی و اجتماعی تصمیم گیری در صنعت آب را درک خواهند کرد.

برای مثال، یک مهندس منابع آب، با تخصص فنی و نوآورانه در پروژه های زیرساختی مشارکت می کند. وظایف می تواند شامل بازنگری بازنگری های بیمه سیل و ارزیابی تحلیل های هیدرولوژیکی و هیدرولیک مهندسی (H&H) باشد تا اطمینان حاصل شود که از نظر فنی دقیق هستند و با مقررات مطابقت دارند.