مهندسی آب

صفحه اصلی https://pr.pakab-ce.com/wp-content/uploads/2022/06/Water-02-720.mp4 فعالیت های شرکت مهندسی آب مهندسی آب بخشی از مهندسی عمران است که به طور خاص بر پروژه های مبتنی بر آب تمرکز دارد و ممکن است شامل تصفیه آب، فاضلاب یا توسعه زیرساخت باشد. پروژه های آب به طور قابل توجهی قابل توجه هستند زیرا آب تمام زندگی را حفظ می […]

مهندسی فاضلاب

Feasibility studies, study and preparation of water intake collection and installation lines plan, water collection and transfer, water distribution networks, tanks, pumping stations, water treatment plants, salt removal plants and relevant buildings, calculation of physical leakage and leak detection in urban and industrial water networks and relevant treatment plants

آبیاری

Technical and economic feasibility studies, surface and groundwater resources studies, water planning and economics, integration of water resources, surface and groundwater supply, study and design of water supply networks, water diversion facilities, diversionary dams up to 5 meters high, studies and design of the main and secondary irrigation and drainage network

روبرت کالیر

موفقیت
مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است
که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند.

بورلی سیلز

اگر شکست بخورید
ممکن است ناامید شوید
ما اگر تلاش نکنید قطعا شکست‌ می‌خورید.

رابین شارما

پیشرفت روزانه کوچک
در طولانی مدت منجر به نتایج خیره‌ کننده خواهد شد.

اُدری هپبورن

هیچ چیز غیرممکن نیست
این کلمه خودش می‌گوید من ممکن هستم

کریس ماسگرو

بزرگترین لذت در زندگی
انجام کاری است که دیگران می گویند: تو نمی توانی!