مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103162

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

بررسی فازهای اول و دوم شبکه جمع آوری و خط انتقال دوریسان-چرژی-نسمه-سرکران شهرستان پاوه

مطالعات فاز یک

مطالعات فاز دو

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

درصد پیشرفت پروژه 25%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

مطالعات مرحله اول شامل: جمع آوری داده ها، بررسی و ارزیابی، مطالعات پایه، معیارهای فنی، تهیه طرح اولیه، ایمنی و پدافند غیرعامل.
مطالعات مرحله دوم شامل: برنامه ریزی، انجام مطالعات و تهیه تجهیزات، انجام محاسبات فنی، تهیه نقشه ها و جزئیات اجرایی، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه می باشد.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4/5

خدمات مطالعات استقرار سیستم تله متری

4.7/5

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان

4.5/5

انشعابات شبکه اصلی آب سد آزاد سنندج

4.5/5

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

4.5/5

روستاهای استان سیستان و بلوچستان

5/5

آب شرب شهر داوُد آباد

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)

3.8/5

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر ماهشهر)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر آبادان)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)