مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103162

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

بررسی فازهای اول و دوم شبکه جمع آوری و خط انتقال دوریسان-چرژی-نسمه-سرکران شهرستان پاوه

مطالعات فاز یک

مطالعات فاز دو

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

درصد پیشرفت پروژه 25%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

مطالعات مرحله اول شامل: جمع آوری داده ها، بررسی و ارزیابی، مطالعات پایه، معیارهای فنی، تهیه طرح اولیه، ایمنی و پدافند غیرعامل.
مطالعات مرحله دوم شامل: برنامه ریزی، انجام مطالعات و تهیه تجهیزات، انجام محاسبات فنی، تهیه نقشه ها و جزئیات اجرایی، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه می باشد.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر ایذه)

4.7/5

تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

4.5/5

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

3.8/5

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

4.5/5

انشعابات شبکه اصلی آب سد آزاد سنندج

4.5/5

سامانه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب کرج

4.5/5

احداث سالن آزمایشگاه و امتحانات دانشگاه بجنورد

4.7/5

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان

4/5

خدمات مطالعات استقرار سیستم تله متری

4.5/5

سامانه انتقال آب سد ژاوه سنندج

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)