مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103458

مطالعات فاضلاب شهر سرپل ذهاب

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب روستای زعفران شهرستان سرپل ذهاب

مطالعات

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

مطالعات مرحله اول شامل: بررسی ها، مطالعات، تحقیقات و آزمایش های لازم به منظور طراحی مقدماتی و تهیه نقشه های مقدماتی
مطالعات مرحله دوم شامل: گزارش و نقشه های تفصیلی و اجرایی و نیز تهیه ی کلیه اسناد عملیات اجرایی طرح از جمله مشخصات فنی، برآورد اجناس و برآورد ریالی.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.7/5

تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

4.5/5

احداث سالن آزمایشگاه و امتحانات دانشگاه بجنورد

4.2/5

عملیات احداث مخزن 2000 مترمکعبی قلعه حسن

4/5

خدمات مطالعات استقرار سیستم تله متری

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

3.8/5

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (دشت آزادگان)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر ایذه)

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرمست

4.5/5

انشعابات شبکه اصلی آب سد آزاد سنندج