مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103401

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان

مطالعات امکان سنجی و طراحی خط انتقال فاضلاب فاز سوم شهرک صنعتی فرامان به محل تصفیه خانه مرکزی

مطالعات

اقتصاد مهندسی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

مطالعات مرحله اول شامل:کلیه خدمات و عملیات نقشه برداری، بازدید های میدانی از تاسیسات برقی، انجام محاسبات طراحی ایستگاه پمپاژو خط انتقال پساب
مطالعات مرحله دوم شامل: انجام محاسبات هیدرولیکی و سازه ای، تهیه نقشه های اجرایی، طراحی کلیه تاسیسات برقی و پست ها و تابلو های قدرت، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مناقصه

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

3.8/5

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)

4.7/5

فاضلاب روستاهای ناصر آباد و زاغه

5/5

آب شرب شهر داوُد آباد

4/5

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر ایذه)

4.5/5

روستاهای استان سیستان و بلوچستان

5/5

تصفیه خانه فاضلاب شیروان

4/5

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه