مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103401

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان

مطالعات امکان سنجی و طراحی خط انتقال فاضلاب فاز سوم شهرک صنعتی فرامان به محل تصفیه خانه مرکزی

مطالعات

اقتصاد مهندسی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

مطالعات مرحله اول شامل:کلیه خدمات و عملیات نقشه برداری، بازدید های میدانی از تاسیسات برقی، انجام محاسبات طراحی ایستگاه پمپاژو خط انتقال پساب
مطالعات مرحله دوم شامل: انجام محاسبات هیدرولیکی و سازه ای، تهیه نقشه های اجرایی، طراحی کلیه تاسیسات برقی و پست ها و تابلو های قدرت، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مناقصه

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر ماهشهر)

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرپل ذهاب

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرپل ذهاب

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)

4.7/5

تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

5/5

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر اندیمشک)

4.2/5

عملیات احداث مخزن 2000 مترمکعبی قلعه حسن

4.5/5

سامانه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب کرج

4.7/5

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان

5/5

بازنگری طرح انتقال آب از مخزنR5 به مخازن شحنه