مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103393

فاضلاب روستاهای ناصر آباد و زاغه

خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم شبکه تصفیه فاضلاب روستاهای ناصرآباد و زاغه شهرستان آبیک

مطالعات فاز یک

مطالعات فاز دو

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

مطالعات مرحله اول شامل: جمع آوری اطلاعات، بررسی و ارزیابی آنها _ مطالعات پایه _ ضوابط فنی _ تهیه طرح مقدماتی _ بخش ایمنی و پدافند غیرعامل
مطالعات مرحله دوم شامل: برنامه ریزی، انجام مطالعات و تهیه تجهیزات_ انجام محاسبات فنی _ تهیه نقشه و جزئیات اجرایی_ تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مناقصه

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر بستان)

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر ماهشهر)

5/5

بازنگری طرح انتقال آب از مخزنR5 به مخازن شحنه

5/5

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (دشت آزادگان)

4/5

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه

4.5/5

مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز

4.7/5

فاضلاب روستاهای ناصر آباد و زاغه

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر ایذه)