مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103229

مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز

انجام خدمات مشاوره بازنگری مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز به منظور بازسازی، بهسازی و تکمیل

مطالعات

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

درصد پیشرفت پروژه 70%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

مرحله اول: جمع آوری اطلاعات و سوابق موجود تصفیه خانه، انجام بازدید های محلی مشخص نمودن ایرادات و نواقص، بررسی راه کار ها به منظور بازسازی و بهسازی تصفیه خانه و ارائه گزارش مرحله اول
مرحله دوم: انجام محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی بخش ساختمانی، برق، مکانیکال و کنترل ابزار دقیق، متره برآورد طرح اجرایی، برنامه زمان بندی اولیه و تهیه اسناد مناقصه

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرپل ذهاب

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر شادگان)

4.5/5

آب و فاضلاب شهر جدید پردیس

4.7/5

تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر بستان)

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)

4/5

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه

5/5

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر ماهشهر)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (دشت آزادگان)

5/5

بازنگری طرح انتقال آب از مخزنR5 به مخازن شحنه

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)