مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103229

مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز

انجام خدمات مشاوره بازنگری مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز به منظور بازسازی، بهسازی و تکمیل

مطالعات

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

درصد پیشرفت پروژه 70%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

مرحله اول: جمع آوری اطلاعات و سوابق موجود تصفیه خانه، انجام بازدید های محلی مشخص نمودن ایرادات و نواقص، بررسی راه کار ها به منظور بازسازی و بهسازی تصفیه خانه و ارائه گزارش مرحله اول
مرحله دوم: انجام محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی بخش ساختمانی، برق، مکانیکال و کنترل ابزار دقیق، متره برآورد طرح اجرایی، برنامه زمان بندی اولیه و تهیه اسناد مناقصه

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

5/5

تصفیه خانه فاضلاب شیروان

4.5/5

تکمیل عملیات اجرایی آبرسانی به گرگان از محور فاضل آباد

4.5/5

مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر آبادان)

4.7/5

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان

4.5/5

احداث سالن آزمایشگاه و امتحانات دانشگاه بجنورد

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر ایذه)

4.5/5

آب و فاضلاب شهر جدید پردیس

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

4/5

خدمات مطالعات استقرار سیستم تله متری

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

4.5/5

سامانه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب کرج