مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103363

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه

انجام خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی در پروژه شبکه اصلی آبیاری میمه

دفتر فنی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار شامل: تهیه گزارش ماهانه
خدمات مهندسی شامل: بررسی و تایید کمیت و استاندارد مدارک فنی، نقشه ها، دستور العمل ها و تایید طبقه بندی آنها
خدمات کالا (تدارک مواد، مصالح و تجهیزات) شامل: بازبینی و تایید مدارک فنی،
خدمات ساختمان و نصب شامل: کنترل مستمر پیشرفت کار
خدمات نظارت ( کنترل کیفیت) شامل: حصول اطمینان از رعایت روش ها و ضوابط کنترل کیفیت کارهای طراحی، ساختمان و نصب، تایید تغییر کارها و افزایش یا کاهش مبلغ پیمان

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

4/5

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد

4.2/5

عملیات احداث مخزن 2000 مترمکعبی قلعه حسن

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

4.5/5

سامانه انتقال آب سد ژاوه سنندج

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)

4.5/5

احداث سالن آزمایشگاه و امتحانات دانشگاه بجنورد

4.5/5

مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

4.7/5

فاضلاب روستاهای ناصر آباد و زاغه