مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103363

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه

انجام خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی در پروژه شبکه اصلی آبیاری میمه

دفتر فنی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار شامل: تهیه گزارش ماهانه
خدمات مهندسی شامل: بررسی و تایید کمیت و استاندارد مدارک فنی، نقشه ها، دستور العمل ها و تایید طبقه بندی آنها
خدمات کالا (تدارک مواد، مصالح و تجهیزات) شامل: بازبینی و تایید مدارک فنی،
خدمات ساختمان و نصب شامل: کنترل مستمر پیشرفت کار
خدمات نظارت ( کنترل کیفیت) شامل: حصول اطمینان از رعایت روش ها و ضوابط کنترل کیفیت کارهای طراحی، ساختمان و نصب، تایید تغییر کارها و افزایش یا کاهش مبلغ پیمان

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.7/5

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان

4.5/5

روستاهای استان سیستان و بلوچستان

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر بستان)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

4.5/5

آب و فاضلاب شهر جدید پردیس

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرپل ذهاب

5/5

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

4.7/5

فاضلاب روستاهای ناصر آباد و زاغه

4.5/5

سامانه انتقال آب سد ژاوه سنندج

5/5

بازنگری طرح انتقال آب از مخزنR5 به مخازن شحنه

4.5/5

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)