مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103385

نظارت فاضلاب شهر سرمست

نظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر سرمست

نظارت

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی شامل: خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار، خدمات مهندسی، خدمات ارجاع کار، خدمات کنترل کیفیت

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

4.5/5

آب و فاضلاب شهر جدید پردیس

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)

5/5

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

5/5

آب شرب شهر داوُد آباد

4/5

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر ایذه)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (دشت آزادگان)

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرپل ذهاب

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

5/5

بازنگری طرح انتقال آب از مخزنR5 به مخازن شحنه

4/5

خدمات مطالعات استقرار سیستم تله متری