مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103426

سامانه انتقال آب سد ژاوه سنندج

انجام خدمات فنی برای اجرای انشعابات از شبکه اصلی انتقال آب

دفتر فنی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

صورت وضعیت نویسی شامل تهیه و تدوین و دفاع از صورت وضعیت های موقت ماهانه، تدوین قیمت های جدید و کلیم، تهیه روش اجرایی و نقشه های شاپ و ازبیلت، برنامه ریزی منابع انسانی و ماشین آلات مورد نیاز، تنظیم پرونده های پروژه و اجرای مسائل مربوط به آنها.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

5/5

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4.5/5

تکمیل عملیات اجرایی آبرسانی به گرگان از محور فاضل آباد

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

4.2/5

عملیات احداث مخزن 2000 مترمکعبی قلعه حسن

4.5/5

روستاهای استان سیستان و بلوچستان

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4.5/5

انشعابات شبکه اصلی آب سد آزاد سنندج

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر بستان)

4/5

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد

4.7/5

فاضلاب روستاهای ناصر آباد و زاغه