مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103143

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

ارتقاء، اصلاح و بازسازی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب شهر تازه آباد (ثلاث بابابجانی) و شهر جوانرود- آبرسانی شهر تازه آباد و آبرسانی شهر جوانرود و ( تصفیه خانه شهید نظری) کرمانشاه

مطالعات فاز یک

مطالعات فاز دو

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

درصد پیشرفت پروژه 90%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

مطالعات مرحله اول شامل بررسی های اولیه منطقه ای، تهیه مبانی طرح و ارائه ی گزینه های مختلف و مقایسه های گزینه های پیشنهادی از نظر فنی، اقتصادی و سهولت بهره برداری و معرفی گزینه برتر.
مطلعات مرحله دوم شامل بازبینی مبانی طرح گزینه برتر و طراحی تفضیلی شامل تهیه نقشه های پلان و پروفیل و کلیه دیتیل های اجرایی.
نقشه برداری شامل عملیات نقشه برداری مسیرهای خطوط انتقال و پمپاژ بافت شهری و روستایی.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.2/5

عملیات احداث مخزن 2000 مترمکعبی قلعه حسن

4/5

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه

4/5

خدمات مطالعات استقرار سیستم تله متری

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

4.5/5

مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز

4/5

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر ماهشهر)

4.5/5

تکمیل عملیات اجرایی آبرسانی به گرگان از محور فاضل آباد

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر آبادان)

4.5/5

انشعابات شبکه اصلی آب سد آزاد سنندج

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه