مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103407

آب شرب شهر داوُد آباد

خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع، مخازن و خط انتقال آب شرب شهر داود آباد

مطالعات فاز یک

مطالعات فاز دو

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

انجام خدمات شامل: جمعیت شناسی، هواشناسی، زمین شناسی، مبانی و ضوابط طراحی، ارزیابی وضعیت موجود تاسیسات، ارزیابی فنی اقتصادی، برآورد مالی طرح

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)

4.5/5

سامانه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب کرج

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر شادگان)

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

4/5

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4/5

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (دشت آزادگان)

4.5/5

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت