مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103407

آب شرب شهر داوُد آباد

خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع، مخازن و خط انتقال آب شرب شهر داود آباد

مطالعات فاز یک

مطالعات فاز دو

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

انجام خدمات شامل: جمعیت شناسی، هواشناسی، زمین شناسی، مبانی و ضوابط طراحی، ارزیابی وضعیت موجود تاسیسات، ارزیابی فنی اقتصادی، برآورد مالی طرح

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.5/5

احداث سالن آزمایشگاه و امتحانات دانشگاه بجنورد

4/5

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد

4.7/5

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر آبادان)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

4.2/5

عملیات احداث مخزن 2000 مترمکعبی قلعه حسن

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (دشت آزادگان)

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرپل ذهاب

3.8/5

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

4.7/5

تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

4.7/5

فاضلاب روستاهای ناصر آباد و زاغه

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر اندیمشک)