مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103412

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سرمست

مطالعات فاز یک

مطالعات فاز دو

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

بررسی مشخصات کمی و کیفی فاضلاب بررسی انواع لوله ها و متعلقات آنها، مطالعات پایه و مبانی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب، سیستم جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهر سرمست

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

5/5

تصفیه خانه فاضلاب شیروان

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر آبادان)

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر اندیمشک)

4.7/5

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر بستان)

4/5

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)

5/5

بازنگری طرح انتقال آب از مخزنR5 به مخازن شحنه

4.5/5

سامانه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب کرج

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (دشت آزادگان)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر ماهشهر)