مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103412

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سرمست

مطالعات فاز یک

مطالعات فاز دو

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

بررسی مشخصات کمی و کیفی فاضلاب بررسی انواع لوله ها و متعلقات آنها، مطالعات پایه و مبانی شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب، سیستم جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهر سرمست

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

5/5

آب شرب شهر داوُد آباد

4.5/5

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

5/5

تصفیه خانه فاضلاب شیروان

4.5/5

سامانه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب کرج

4.5/5

انشعابات شبکه اصلی آب سد آزاد سنندج

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)

4.7/5

تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

4.2/5

عملیات احداث مخزن 2000 مترمکعبی قلعه حسن

4.5/5

روستاهای استان سیستان و بلوچستان

4/5

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر آبادان)