مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103368

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد

مشاور خدمات مهندسی و نظارت برای اجرای کامل ابنیه- تاسیسات برق و مکانیک ساختمان شماره 4 دانشگاه بجنورد

دفتر فنی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

توضیحات تکمیلی

تهیه و تنظیم صورت وضعیت های پیمانکاران، بررسی و رفع ایرادات نقشه ها، تهیه نقشه های شاپ و ازبیلت، تهیه گزارشات روزانه و هفتگی و ماهانه، برنامه ریزی منابع انسانی و ماشین آلات، تهیه مشخصات فنی عمومی و خصوصی و تهیه جداول مقادیر کار، کنترل پروژه و تهیه و به روز رسانی آن

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.5/5

آب و فاضلاب شهر جدید پردیس

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر ایذه)

5/5

آب شرب شهر داوُد آباد

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)

4/5

خدمات مطالعات استقرار سیستم تله متری

5/5

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

4.5/5

احداث سالن آزمایشگاه و امتحانات دانشگاه بجنورد

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر شادگان)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

4/5

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد

4.5/5

انشعابات شبکه اصلی آب سد آزاد سنندج