مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103350

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

خدمات مشاور تهیه گزارش توجیه زیست محیطی سایت گمرکی پرویزخان

مطالعات

اقتصاد مهندسی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

فاز بندی کلی و زمانبندی اجرای طرح یا پروژه در فاز ساخت و بهره برداری، طریقه و محل تامین منابع مصرفی، برآورد نیروی انسانی و منابع قرضه، بررسی اجمالی آلاینده ها و پسماندهای ناشی از اجرای واحد خدماتی، بررسی اجمالی وضعیت محیط زیست فیزیکی، طبیعی و بیولوژیکی، بررسی کمی و کیفی کاربردی اراضی طرح، ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی و تدوین برنامه زمانبندی پایش منابع آلودگی و اثرات ناشی از اجرای طرح بر محیط.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (دشت آزادگان)

3.8/5

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)

4/5

خدمات مطالعات استقرار سیستم تله متری

4.7/5

تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

4.5/5

سامانه انتقال آب سد ژاوه سنندج

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر شادگان)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر آبادان)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

4.5/5

آب و فاضلاب شهر جدید پردیس

4.5/5

روستاهای استان سیستان و بلوچستان

4.5/5

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت