مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103350

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

خدمات مشاور تهیه گزارش توجیه زیست محیطی سایت گمرکی پرویزخان

مطالعات

اقتصاد مهندسی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

فاز بندی کلی و زمانبندی اجرای طرح یا پروژه در فاز ساخت و بهره برداری، طریقه و محل تامین منابع مصرفی، برآورد نیروی انسانی و منابع قرضه، بررسی اجمالی آلاینده ها و پسماندهای ناشی از اجرای واحد خدماتی، بررسی اجمالی وضعیت محیط زیست فیزیکی، طبیعی و بیولوژیکی، بررسی کمی و کیفی کاربردی اراضی طرح، ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی و تدوین برنامه زمانبندی پایش منابع آلودگی و اثرات ناشی از اجرای طرح بر محیط.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

5/5

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

3.8/5

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

5/5

بازنگری طرح انتقال آب از مخزنR5 به مخازن شحنه

4.5/5

سامانه انتقال آب سد ژاوه سنندج

4/5

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4.5/5

تکمیل عملیات اجرایی آبرسانی به گرگان از محور فاضل آباد

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)

4.5/5

مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

5/5

آب شرب شهر داوُد آباد