مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103156

خدمات مطالعات استقرار سیستم تله متری

خدمات مهندسی مطالعات طراحی و استقرار سیستم های تله متری و کنترل از راه دور در تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ شهرستان های استان کرمانشاه

مطالعات فاز یک

مطالعات فاز دو

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

درصد پیشرفت پروژه 30%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

تهیه گزارش جایگاه سیستم تله متری و کنترل از راه دور، جمع آوری گزارشات و نقشه ها و مطالعات انجام شده قبلی، انجام بازدیدهای میدانی برای شناخت وضعیت موجود سیستم ، تهیه نقشه ها و گزارش وضعیت کلی سیستم، تهیه نقشه های الکتریکی و هیدرولیکی وضعیت موجود ، تهیه گزارش جامع تحلیل در مورد مشکلات موجود، انتقال اطاعات برروی نقشه های جاری و تهیه نقشه های جدید

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.5/5

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

4.5/5

آب و فاضلاب شهر جدید پردیس

4.5/5

مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرمست

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

5/5

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

5/5

بازنگری طرح انتقال آب از مخزنR5 به مخازن شحنه

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر آبادان)

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4/5

خدمات مطالعات استقرار سیستم تله متری

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4/5

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد