مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103445

تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

انجام خدمات فنی تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

دفتر فنی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

توضیحات تکمیلی

صورت وضعیت نویسی شامل تهیه و تدوین و دفاع از صورت وضعیت های موقت ماهانه، تدوین قیمت های جدید و مدیریت ادعا، تهیه روش اجرایی و نقشه های شاپ و ازبیلت، برنامه ریزی منابع انسانی و ماشین آلات مورد نیاز، تنظیم پرونده های پروژه و اجرای مسائل مربوط به آنها.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.5/5

انشعابات شبکه اصلی آب سد آزاد سنندج

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

5/5

گزارش امکان سنجی زیست محیطی

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر اندیمشک)

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

4.5/5

احداث سالن آزمایشگاه و امتحانات دانشگاه بجنورد

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (دشت آزادگان)

5/5

بازنگری طرح انتقال آب از مخزنR5 به مخازن شحنه

4.7/5

فاضلاب روستاهای ناصر آباد و زاغه

4.5/5

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر بستان)

4.7/5

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان