مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 107477

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

پروژه : انجام خدمات مشاور کارفرما در طرح احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، بندرامام و بندر ماهشهر به روش EPC+F

نظارت

دفتر فنی

اقتصاد مهندسی

کنترل پروژه

تامین مالی (فاینانس)

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

درصد پیشرفت پروژه 70%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

Work progress planning and control including: preparation of project control leveling plan, review and approval of detailed plan of engineering activities, engineering services including: review and approval of quantity and standard of technical documents, drawings, instructions and approval of their classification, approval Engineering standards and design methods, goods services (supply of materials, materials and equipment) include: review and approval of technical documents, inspection and approval of factory test instructions, building services and installation include: continuous control of work progress, control of maintenance And storage of materials and equipment, control of completion of building operations and installation, Supervision services (quality control) include: Ensuring compliance with quality control methods and criteria of design, construction and installation work, execution of work and materials and equipment, estimation services, payment control and legal affairs of contracts, including: reviewing and updating cost estimates Project, approval of work changes and increase or decrease of contract amount.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

4.5/5

روستاهای استان سیستان و بلوچستان

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر بستان)

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرمست

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر ماهشهر)

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر اندیمشک)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر شادگان)

4.7/5

فاضلاب روستاهای ناصر آباد و زاغه

4.7/5

تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

4.5/5

سامانه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب کرج

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرپل ذهاب