مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103380

آب و فاضلاب شهر جدید پردیس

طراحی و اجرای عملیات شبکه توزیع آب و جمع آوری و انتقال فاضلاب در معابر اصلی و فرعی و زیر محله ها با استثنای خط انتقال آب

مطالعات

نظارت

کنترل پروژه

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

تهیه برنامه تفصیلی و بهنگام کردن آن، تهیه گزارش های هفتگی و ماهیانه، انجام آزمایشات طرح اختلاط بتن، هیدرو استاتیک شبکه های توزیع آب و فاضلاب

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.5/5

سامانه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب کرج

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر بستان)

4.5/5

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

4.7/5

فاضلاب روستاهای ناصر آباد و زاغه

3.8/5

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرمست

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

4.5/5

سامانه انتقال آب سد ژاوه سنندج

4.5/5

آب و فاضلاب شهر جدید پردیس

4/5

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه