مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103380

آب و فاضلاب شهر جدید پردیس

طراحی و اجرای عملیات شبکه توزیع آب و جمع آوری و انتقال فاضلاب در معابر اصلی و فرعی و زیر محله ها با استثنای خط انتقال آب

مطالعات

نظارت

کنترل پروژه

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

تهیه برنامه تفصیلی و بهنگام کردن آن، تهیه گزارش های هفتگی و ماهیانه، انجام آزمایشات طرح اختلاط بتن، هیدرو استاتیک شبکه های توزیع آب و فاضلاب

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4.5/5

سامانه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب کرج

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4.5/5

انشعابات شبکه اصلی آب سد آزاد سنندج

5/5

تصفیه خانه فاضلاب شیروان

3.8/5

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر شوش)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر ایذه)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر ماهشهر)

4.5/5

روستاهای استان سیستان و بلوچستان

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (دشت آزادگان)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)