اقتصاد مهندسی

صفحه اصلی فعالیت های شرکت مهندسی اقتصاد اقتصاد مهندسی که قبلاً به عنوان اقتصاد مهندسی شناخته می شد، زیرمجموعه ای از علم اقتصاد است که به استفاده و «…کاربرد اصول اقتصادی» در تحلیل تصمیمات مهندسی می پردازد. به عنوان یک رشته، بر شاخه ای از اقتصاد که به عنوان اقتصاد خرد شناخته می شود، متمرکز […]

آب های سطحی

صفحه اصلی فعالیت های شرکت آبهای سطحی آب سطحی آبی است که در بالای سطح زمین قرار دارد و ممکن است به آن آب آبی نیز گفته شود. در استفاده متداول، معمولاً به طور خاص برای آب های زمینی (داخلی) استفاده می شود که اکثریت قریب به اتفاق آن توسط بارش و رواناب از مناطق […]

مهندسی آب

صفحه اصلی https://pr.pakab-ce.com/wp-content/uploads/2022/06/Water-02-720.mp4 فعالیت های شرکت مهندسی آب مهندسی آب بخشی از مهندسی عمران است که به طور خاص بر پروژه های مبتنی بر آب تمرکز دارد و ممکن است شامل تصفیه آب، فاضلاب یا توسعه زیرساخت باشد. پروژه های آب به طور قابل توجهی قابل توجه هستند زیرا آب تمام زندگی را حفظ می […]

مشارکت دولتی-خصوصی

صفحه اصلی فعالیت های شرکت مشارکت دولتی – خصوصی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP، 3P، یا P3) ترتیبی است بین دو یا چند بخش دولتی و خصوصی با ماهیت بلندمدت. به طور معمول، سرمایه خصوصی شامل تامین مالی پروژه‌ها و خدمات دولتی از قبل و سپس کسب سود می‌شود. از مالیات دهندگان و/یا کاربران در طول قرارداد […]

مهندسی فاضلاب

Feasibility studies, study and preparation of water intake collection and installation lines plan, water collection and transfer, water distribution networks, tanks, pumping stations, water treatment plants, salt removal plants and relevant buildings, calculation of physical leakage and leak detection in urban and industrial water networks and relevant treatment plants

نقشه برداری

This Field Includes Preparation Of Regional And Urban Topography Maps, Cadaster Maps, Surveying And Implementing Designs Including Paths And Pipelines, Power Transmission, Urban And Registration Maps, Width And Length Profiles, Accumulation And Division Of Lands, Measurement And Determining Land Control Points In Photos, Preparation Of Digital Height Model In Cases

آبیاری

Technical and economic feasibility studies, surface and groundwater resources studies, water planning and economics, integration of water resources, surface and groundwater supply, study and design of water supply networks, water diversion facilities, diversionary dams up to 5 meters high, studies and design of the main and secondary irrigation and drainage network

سرمایه گذاری

صفحه اصلی https://pr.pakab-ce.com/wp-content/uploads/2022/06/Financing-02-720.mp4 فعالیت های شرکت سرمایه گذاری تامین مالی (فاینانس ) چیست؟ فاینانس در لغت به معنای تامین مالی است. تامین مالی مکانیزمی است که در آن قراردادی بین کشور نیازمند تامین مالی و کشور تامین کننده منعقد می شود و طرح یا پروژه ای با ظرفیت ارزی لازم توسط کشور تامین کننده تامین […]

مهندسی محیط زیست

Environmental Studies On Water, Soil And Air, Identification And Prevention Of Environment Pollution, Finding Solutions For Removing Pollutions And Renovation Of Environment, Assessment Of Environmental Impacts, Materials And Energy Recycling, Environment Monitoring, Lowering And Removing Pollutants, Clean Technologies, Saving Energy And Materials,