مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103437

تکمیل عملیات اجرایی آبرسانی به گرگان از محور فاضل آباد

انجام خدمات فنی برای اجرای تکمیل عملیات اجرایی آبرسانی به گرگان از محور فاضل آباد

دفتر فنی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

تصاویر پروژه

برای بزرگنمایی روی یکی از عکس ها کلیک کنید

توضیحات تکمیلی

صورت وضعیت نویسی شامل تهیه و تدوین و دفاع از صورت وضعیت های موقت ماهانه، تدوین قیمت های جدید و کلیم، تهیه روش اجرایی و نقشه های شاپ و ازبیلت، تهیه مشخصات فنی، عمومی و خصوصی و تهیه جدول مغادیر کار، تهیه و تنظیم و دفاع از لایحه تاخیرات، تنظیم پرونده های پروژه و اجرای مسائل مربوط به آنها.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.2/5

عملیات احداث مخزن 2000 مترمکعبی قلعه حسن

4.5/5

روستاهای استان سیستان و بلوچستان

5/5

تصفیه خانه فاضلاب شیروان

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

4.5/5

تکمیل عملیات اجرایی آبرسانی به گرگان از محور فاضل آباد

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر ایذه)

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرپل ذهاب

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر آبادان)

4.7/5

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان