مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103430

احداث سالن آزمایشگاه و امتحانات دانشگاه بجنورد

انجام خدمات فنی برای سالن آزمایشگاه ها و امتحانات دانشگاه بجنورد

دفتر فنی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

توضیحات تکمیلی

صورت وضعیت نویسی شامل تهیه و تدوین و دفاع از صورت وضعیت های موقت ماهانه، تدوین قیمت های جدید و مدیریت ادعا، تهیه روش اجرایی و نقشه های شاپ و ازبیلت، برنامه ریزی منابع انسانی و ماشین آلات مورد نیاز، بالانس و کنترل متریال شامل: تهیه و تدوین گزارش بالانس متریال.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر اندیمشک)

3.8/5

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

4.5/5

مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز

4/5

خدمات مطالعات استقرار سیستم تله متری

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (بندر امام خمینی)

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر ایذه)

5/5

تصفیه خانه فاضلاب شیروان

4.5/5

انشعابات شبکه اصلی آب سد آزاد سنندج

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر آبادان)

4.5/5

تکمیل عملیات اجرایی آبرسانی به گرگان از محور فاضل آباد

5/5

بازنگری طرح انتقال آب از مخزنR5 به مخازن شحنه