مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103430

احداث سالن آزمایشگاه و امتحانات دانشگاه بجنورد

انجام خدمات فنی برای سالن آزمایشگاه ها و امتحانات دانشگاه بجنورد

دفتر فنی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

توضیحات تکمیلی

صورت وضعیت نویسی شامل تهیه و تدوین و دفاع از صورت وضعیت های موقت ماهانه، تدوین قیمت های جدید و مدیریت ادعا، تهیه روش اجرایی و نقشه های شاپ و ازبیلت، برنامه ریزی منابع انسانی و ماشین آلات مورد نیاز، بالانس و کنترل متریال شامل: تهیه و تدوین گزارش بالانس متریال.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.7/5

فاضلاب شهرک صنعتی فرامان

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)

4.5/5

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر خرمشهر)

5/5

تصفیه خانه های فاضلاب 5 شهر اول استان خوزستان (شهر شادگان)

4.5/5

تکمیل عملیات اجرایی آبرسانی به گرگان از محور فاضل آباد

4.5/5

سامانه انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب کرج

5/5

طراحی و بازتوانی ایستگاههای پمپاژ استان کرمانشاه

4.5/5

روستاهای استان سیستان و بلوچستان

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرمست

4.7/5

تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

5/5

گزارش امکان سنجی زیست محیطی