مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب،
نقشه برداری و محیط زیست

مهندسین مشاور پاک آب

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

طراحی، نظارت و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب، نقشه برداری و محیط زیست

ID Project : 103430

احداث سالن آزمایشگاه و امتحانات دانشگاه بجنورد

انجام خدمات فنی برای سالن آزمایشگاه ها و امتحانات دانشگاه بجنورد

دفتر فنی

درصد پیشرفت

درصد کل پیشرفت پروژه نسبت به درصدهای ارائه شده در فازهای مختلف

اتمام پروژه 100%

توضیحات تکمیلی

صورت وضعیت نویسی شامل تهیه و تدوین و دفاع از صورت وضعیت های موقت ماهانه، تدوین قیمت های جدید و مدیریت ادعا، تهیه روش اجرایی و نقشه های شاپ و ازبیلت، برنامه ریزی منابع انسانی و ماشین آلات مورد نیاز، بالانس و کنترل متریال شامل: تهیه و تدوین گزارش بالانس متریال.

مطالعه بیشتر

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر شرکت پاکاب را در زیر مشاهده می کنید. برای بازدید از هر یک از پروژه های مربوطه روی آن کلیک کنید

4.2/5

عملیات احداث مخزن 2000 مترمکعبی قلعه حسن

4.2/5

تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر ایذه)

4.5/5

مطالعات تصفیه خانه فاضلاب شهر رامهرمز

4.5/5

سامانه انتقال آب سد ژاوه سنندج

4/5

ساختمان دانشکده فنی و مهندسی بجنورد

4.8/5

مطالعات فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4.5/5

تکمیل عملیات اجرایی آبرسانی به گرگان از محور فاضل آباد

5/5

نظارت فاضلاب شهر سرپل ذهاب

4.2/5

پروژه : تامین مالی تاسیسات فاضلاب شهرهای شش گانه (شهر دزفول)

3.8/5

دوریسان، چورژی، نُسمه و سرکران

4/5

احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی میمه

5/5

آب شرب شهر داوُد آباد